Om Region Innlandet og Romerike

Regionens mål er å arbeide for å fremme ishockeysporten, deriblant å øke oppslutning og rekrutteringen til idretten. Region Innlandet og Romerike jobber for alle klubbene regionen.

Vi jobber for at alle skulle føle seg hjemme i sporten og trives.  Gode retningslinjer og sunne verdier er viktig. Men vel så viktig er et at regler og retningslinjer følges opp, regionen er opptatt av å videreutvikle et positivt omdømme for sporten.

I regionstyret er det ulike funksjoner, oppgavefordelingen framgår av oversikt under. Styret er bredt sammensatt , mange med bakgrunn fra ishockeysporten, og også  medlemmer med erfaring fra diverse styrearbeid og nettverksbygging. Region Innlandet og Romerike har ingen ansatte, alt arbeid utføres på frivillig basis.

Norges Ishockeyforbunds visjon  «Ishockeyglede for hele Norge» favner så vel geografisk som ulike personlige forutsetninger og er uavhengig av om man er ansatt, jobber i tillitsmannsapparatet, er spiller, dommer, trener eller foreldre. Norsk ishockeys verdier «Engasjert – Raus – Ekte»  gir retning for hvordan vi ønsker at «ishockeyfolket» skal fremstå og opptre internt og eksternt. Det er tre viktige verdier som både regionen og klubbene bør jobbe etter.

Dette er styret i Region Innlandet og Romerike 2020/21

Styreleder: Terje Sletbak

E-post: Leder@rirhockey.no

Telefon 957 57 602

Ansvarsområde: Marked, Økonomi, Klubbutvikling, Anlegg, Barneidrettsansvarlig


Nestleder: Asgeir Sand

E-post: nestleder@rirhockey.no

Telefon 

Ansvarsområde: Spillerutvikling Gutter og Jenter, Anlegg

Styremedlem: Marthe C. Wetlesen

E-post: utdanning@rirhockey.no

Telefon 930 33 117

Ansvarsområde: Utdanning Trenere, Lagleder Regionlaget U15.


Styremedlem: Peder Søderlund

E-post: miniputt@rirhockey.no

Telefon: 412 51 725

Ansvarsområde: U8-U10 serieoppsett

Styremedlem: Vigdis Kjendlie

E-post:  admin@rirhockey.no

Telefon: 91392636

Ansvarsområde: Marked, Klubbutvikling, Nettside, Organisasjonsutvikling, sekretær.


Styremedlem: Oddmunn Blakseth

E-post: rekruttering@rirhockey.no

Telefon: 924 27 228

Ansvarsområde: Utdanning dommere, Rekruttering og hockeyskoler

Styremedlem: Lena Østmoløkken

E-post: kvinner@rirhockey.no

Telefon: 949 88 430

Ansvarsområde: Lagleder Regionslag jenter U17, Jenteansvarlig


Varamedlem: Britt Tove Hedqvist

E-post: bth@oppogned.no

Telefon: 

Ansvarsområde: U8-U10 serieoppsett