Om Region Innlandet og Romerike

Regionens mål er å arbeide for å fremme ishockeysporten, deriblant å øke oppslutning og rekrutteringen til idretten. Region Innlandet og Romerike jobber for alle klubbene regionen.

Vi jobber for at alle skulle føle seg hjemme i sporten og trives.  Gode retningslinjer og sunne verdier er viktig. Men vel så viktig er et at regler og retningslinjer følges opp, regionen er opptatt av å videreutvikle et positivt omdømme for sporten.

I regionstyret er det ulike funksjoner, oppgavefordelingen framgår av oversikt under. Styret er bredt sammensatt , mange med bakgrunn fra ishockeysporten, og også  medlemmer med erfaring fra diverse styrearbeid og nettverksbygging. Region Innlandet og Romerike har ingen ansatte, alt arbeid utføres på frivillig basis.

Norges Ishockeyforbunds visjon  «Ishockeyglede for hele Norge» favner så vel geografisk som ulike personlige forutsetninger og er uavhengig av om man er ansatt, jobber i tillitsmannsapparatet, er spiller, dommer, trener eller foreldre. Norsk ishockeys verdier «Engasjert – Raus – Ekte»  gir retning for hvordan vi ønsker at «ishockeyfolket» skal fremstå og opptre internt og eksternt. Det er tre viktige verdier som både regionen og klubbene bør jobbe etter.

Dette er styret i Region Innlandet og Romerike 2022/23

Ansvarsområde Ansvarlig Mobil E-post
Økonomi Terje Sletbak 95757602 leder@rirhockey.no
Sekretær Vigdis Kjendlie 91392636 admin@rirhockey.no
Strategisk plan Terje Sletbak

Vigdis Kjendlie

Oddmunn Blakseth

Kirsti Jøines

95757602

91392636

92427228

98871638

leder@rirhockey.noadmin@rirhockey.no

rekruttering@rirhockey.no

nestleder@rirhockey.no

Organisasjonsutvikling (internt) Terje Sletbak

Vigdis Kjendlie

95757602

91392636

leder@rirhockey.no

admin@rirhockey.no

Barneidrettsansvarlig Kirsti Jøines 98871638 nestleder@rirhockey.no
Kvinneansvarlig Lena Østmoløkken 949 88 430 kvinner@rirhockey.no
Anlegg Terje Sletbak

Kirsti Jøines

95757602

98871638

leder@rirhockey.no

nestleder@rirhockey.no

Marked Vigdis Kjendlie,

Terje Sletbak

91392636

95757602

leder@rirhockey.no

admin@rirhockey.no

Klubbutvikling Terje Sletbak

Vigdis Kjendlie

John Obstfelder

95757602

91392636

90834 905

leder@rirhockey.no

admin@rirhockey.no

john@obstfelder.com

Redaktør Nettsiden Vigdis Kjendlie

Sissel Naalsund

91392636

95473080

admin@rirhockey.no

miniputt@rirhockey.no

U8-U10 (U11) serieoppsett Sissel Naalsund

Britt Tove Hedquist

95473080 miniputt@rirhockey.no
Lagleder Reg. lag U15 John Obstfelder 90834905 john@obstfelder.com
Lagleder regionlag Jenter U17 Lena Østmoløkken 94988430 kvinner@rirhockey.no
Utdanning Trenere John Obstfelder,

Ronny Myhrvold

90834905

91571554

john@obstfelder.com

rmyhrvold@hotmail.com

Utdanning Dommere Oddmunn Blakseth 92427228 rekruttering@rirhockey.no
Rekruttering/hockeyskoler Oddmunn Blakseth 92427228 rekruttering@rirhockey.no
Spillerutvikling gutter og jenter Kirsti Jøines

Ronny Myhrvold

Lena Østmoløkken

98871638

91571554

949 88 430

nestleder@rirhockey.no

rmyhrvold@hotmail.com

kvinner@rirhockey.no

Reg. lagsturnering U14 Oddmunn Blakseth

Kirsti Jøines

92427228

98871638

rekruttering@rirhockey.no

nestleder@rirhockey.no