Om Region Innlandet og Romerike

Regionens mål er å arbeide for å fremme ishockeysporten, deriblant å øke oppslutning og rekrutteringen til idretten. Region Innlandet og Romerike jobber for alle klubbene regionen.

Vi jobber for at alle skulle føle seg hjemme i sporten og trives.  Gode retningslinjer og sunne verdier er viktig. Men vel så viktig er et at regler og retningslinjer følges opp, regionen er opptatt av å videreutvikle et positivt omdømme for sporten.

I regionstyret er det ulike funksjoner, oppgavefordelingen framgår av oversikt under. Styret er bredt sammensatt , mange med bakgrunn fra ishockeysporten, og også  medlemmer med erfaring fra diverse styrearbeid og nettverksbygging. Region Innlandet og Romerike har ingen ansatte, alt arbeid utføres på frivillig basis.

Norges Ishockeyforbunds visjon  «Ishockeyglede for hele Norge» favner så vel geografisk som ulike personlige forutsetninger og er uavhengig av om man er ansatt, jobber i tillitsmannsapparatet, er spiller, dommer, trener eller foreldre. Norsk ishockeys verdier «Engasjert – Raus – Ekte»  gir retning for hvordan vi ønsker at «ishockeyfolket» skal fremstå og opptre internt og eksternt. Det er tre viktige verdier som både regionen og klubbene bør jobbe etter.

lemmer med erfaring fra diverse styrearbeid og nettverksbygging. Region Innlandet og Romerike har ingen ansatte, alt arbeid utføres på frivillig basis. 

Norges Ishockeyforbunds visjon  «Ishockeyglede for hele Norge» favner så vel geografisk som ulike personlige forutsetninger og er uavhengig av om man er ansatt, jobber i tillitsmannsapparatet, er spiller, dommer, trener eller foreldre.

Norsk ishockeys verdier «Engasjert – Raus – Ekte»  gir retning for hvordan vi ønsker at «ishockeyfolket» skal fremstå og opptre internt og eksternt. Det er tre viktige verdier som både regionen og klubbene bør jobbe etter.

Dette er styret i Region Innlandet og Romerike 2023/24

Ansvarsområde Ansvarlig Mobil E-post
Økonomi Terje Sletbak 95757602 leder@rirhockey.no
Sekretær Vigdis Kjendlie 91392636 admin@rirhockey.no
Strategisk plan

Terje Sletbak

Vigdis Kjendlie

Kjetil Hansen

95757602

91392636

leder@rirhockey.noadmin@rirhockey.no

rekruttering@rirhockey.no

nestleder@rirhockey.no

Organisasjonsutvikling (internt)

Terje Sletbak

Vigdis Kjendlie

95757602

91392636

leder@rirhockey.no

admin@rirhockey.no

Barneidrettsansvarlig Kjetil Hansen   nestleder@rirhockey.no
Kvinneansvarlig Silje Kamilla Dahl 46953048 kvinner@rirhockey.no
Anlegg

Terje Sletbak

Kjetil Hansen

95757602

leder@rirhockey.no

nestleder@rirhockey.no

Marked

Vigdis Kjendlie,

Terje Sletbak

91392636

95757602

leder@rirhockey.no

admin@rirhockey.no

Klubbutvikling

Terje Sletbak

Vigdis Kjendlie

95757602

91392636

leder@rirhockey.no

admin@rirhockey.no

Redaktør Nettsiden

Vigdis Kjendlie

Sissel Naalsund

91392636

95473080

admin@rirhockey.no

miniputt@rirhockey.no

U8-U11 (JU9 – JU11) serieoppsett

Sissel Naalsund

95473080 miniputt@rirhockey.no
Lagleder Reg. lag U15 John Obstfelder 90834905 gutter@rirhockey.no
Lagleder regionlag Jenter U17 Silje Kamilla Dahl 46953048 kvinner@rirhockey.no
Utdanning Trenere

Ronny Myhrvold

91571554

rmyhrvold@hotmail.com

Utdanning Dommere Kjetil Hansen   rekruttering@rirhockey.no
Rekruttering/hockeyskoler Kjetil Hansen   rekruttering@rirhockey.no
Spillerutvikling gutter og jenter

Ronny Myhrvold

Silje Kamilla Dahl

91571554

46953048

rmyhrvold@hotmail.com

kvinner@rirhockey.no

Reg. lagsturnering U14

Ronny Myhrvold

91571554

rmyhrvold@hotmail.com