Kurs og Utdanning

Grasrottrener ishockey

Grasrottrener ishockey retter seg mot trenerne i barneidretten og trenere som ønsker å gå videre på NIHF sin trenerstige. Kurset er delt inn i 3 delkurs der samtlige delkurs må gjennomføres før man får tittelen «Grasrottrener ishockey». Del 1 retter seg mot alderssegmentet 7-9 år, og Del 2 mot 10-12 år. Del 3 tar for seg barmark for barn i alderen 7-12 år. Del 1 og 2 er begge kurs på 20 timer, bestående av teori og praksis. Del 3 på sin side er på 5 timer og avholdes digitalt. For å delta på kurs er det et krav om at man virker som trener for et lag sesongen man tar kursene.

NIHF – Grasrottrener ishockey – Del 2, Skedsmo 13. til 15. januar 2023.

Sted: Skedsmo ishall (første dag gjennomføres på Teams fra kl. 17:00)

Påmelding til kurs: Min idrett

Instruktør: Kristian Gilbert

Påmeldingsavgift faktureres klubbene etter endt kurs

Kontaktperson: John Obstfelder, utdanning@rirhockey.no, 908 34 905

For mer informasjon om trenerutdanning se NIHF her


NIHF – Grasrottrener ishockey – Del 2, Hamar 27. til 29. januar 2023.

Sted: Storhamar ishall (første dag gjennomføres på Teams fra kl. 17:00)

Påmelding til kurs: Min idrett

Instruktør: Petter Olsson

Påmeldingsavgift faktureres klubbene etter endt kurs

Kontaktperson: John Obstfelder, utdanning@rirhockey.no, 908 34 905

For mer informasjon om trenerutdanning se NIHF her