NIHF endringsforslag på kampformat for U12 og JU13 sesongen 24-25

Norges ishockeyforbund kommer til å sende inn et endringsforslag til kampreglementet knyttet til aldersklassene U12 og JU13 under reglementsendringsprosessen våren 2024. Deretter vil dette forslaget sammen med øvrige reglementsendringsforslag sendes ut på høring til klubbene med 3 ukers frist. Med bakgrunn i forslagene og tilbakemeldingene vil forbundsstyret vedta en eventuell endring i tråd med NIHFs lov. Normalt gjøres dette i mars/april.

Les mer om forslaget her Kampformat for U12 sesongen 24-25