Velkommen til Miniputtserien 2021/2022

Vi regner med at sesong 2021/2022 kan gjennomføres i sin helhet.

Vår region organiserer miniputtserie for U8-U11 samt JU11. JU9 deltar i miniputtserien til Region Viken Vest da vi har for få lag til å lage egen serie. Jenter kan delta sammen med guttene på miniputtserien om de er født samme år eller er et år eldre en de lag de ønsker å delta på. Vi organiserer ikke noe for U7 eller JU7 men det er fullt mulig for klubbene selv å arrangere treningskamper eller cuper for også disse.

Lagledere sender inn laglister for sin årsklasse til miniputt@rirhockey.no innen 1 nov. Husk også at det skal sendes spillerliste til arrangør av hver enkelt minirunde dere deltar på innen minirundens start. Om du vil kan du bruke denne malen for innmelding av lagliste/spillerliste.

Mal for lagliste/spillerliste

Deltagelse i turnering eller kamper utenfor egen region

Klubber som skal delta i turneringer eller kamper utenfor egen region i klassene U13 eller yngre, plikter å søke om deltagelse gjennom egen region. Reiseavstand innenfor 1 times kjøring utenfor egen region er ikke søknadspliktig. Søknad om deltagelse sendes til RIRHockey.

Godkjente turneringer finner du her.