Trener kurs 2019/2020

Nytt utdanningsløp er under utvikling av NIHF og vil legges ut her så fort det er klart. 

Årets kurs er gjennomført.

Kurs for Skøyte og hockeyskoler i hele regionen.

Trykk på link for mer info.

Kurs, skøyte og hockeyskole 2020 ULLIS

MV intro kurs i samarbeid med NIHF

Sted:  CC Amfi Hamar

Dato: Søndag 23. februar 2020

Kl.:      08.30 – 12.00

Invitasjon Intro MV 2020 Hamar