Trener kurs 2021 / 2022

Nytt utdanningsløp er under utvikling av NIHF og vil legges ut her så fort det er klart. 

Årets kurs er gjennomført.