Invitasjon til jenteserie JU10.

Region Viken Vest arrangerer seriespill for jenter JU10 for sesongen 21/22.  Påmelding til serier@rvvhockey.no innen 13 mai.  Det vil være mulig med etteranmelding  i august/september. Vi ber også om tilbakemelding på dato og klokkeslett for når dere ønsker å avholde turnering. For mer informasjon kontakte Lise K Torgersen for NIHF Region Viken Vest. leder@rvvhockey.no

NIHFs turneringer 2021- avlysning

NIHFs Forbundsstyre (FS) vedtok den 15.2.21 å avlyse følgende turneringer denne sesongen: FC U15 FC U16 Regionlagsturnering U15 Regionlagsturnering JU17 Alle turneringene ville medført mange lag samlet, samt reise for mange, noe som er i strid med alle anbefalinger fra myndighetene mtp økt risiko for smitte.  I og med at det er behov for en […]

Først ute med digitale trenerkurs!

Som første region gjennomfører nå NIHF Region Innlandet og Romerike digitalt trenerkurs Trener 1, del 1 i samarbeid med forbundet. I løpet av vinteren vil det bli arrangert digitalt trenerkurs via Teams i tre omganger. Praksis på is skjer på ulike arenaer i etterkant. Tilbakemeldingene etter første kurs 3.-4-februar er veldig gode, og det er […]

Miniputtserien er avlyst for denne sesongen

RIR har gjennomgått situasjonen og vurdert ulike alternativ for gjennomføringen av miniputtserien. Vi vurderer det slik at smitterisikoen er høy ved gjennomføring av seriedagene, der mange barn og voksne samles. Selv om smittevernregler etterleves og vi deler oss inn i kohorter og minsker antall lag per seriedag, så er vi ikke helt beskyttet mot smitte. […]

Digitale kurs tas nå i bruk også i treneropplæring!

Vi tilbyr nå trener 1 del 1 kurs for trenere i NIHF Region Innlandet og Romerike som digitalt kurs. Det første kurset gjennomføres 3. og 4. februar, og er fulltegnet. På dette kurset er Kristian Gilberg instruktør. Nytt digitalt kurs er planlagt til 10. og 11.februar, da med Petter Olsson som instruktør. Dette kurset har […]

Miniputtserien er kansellert fram til 19. februar pga. korona.

Seriedagen for U10 den 20. februar i Storhamar planlegges å gjennomføres som planlagt. Nå er det ubalanse mellom antall kamper som lagene får spilt. Vi kommer til å se på muligheter til å justere de seriedager som er igjen slik at alle lagene , så langt det er mulig, får lik spilletid. Det betyr at det […]

Miniputtserien er kansellert i januar

Alle seriedager i januar er kansellert pga. korona, unntatt U9s seriedag i Nes som er flyttet til 13. mars. Det er sendt mail til lagleder, isfordelere og klubbledelse . Neste beslutning og infomail kommer om ca. to uker.

Datoer for miniputtserien – oppdatert 22.12.20

Styret i region NIHF region Innlandet og Romerike besluttet på møte 21.12.20 at miniputturneringer kan gjennomføres fra januar, gitt at det ikke blir nye restriksjoner som hindrer dette. Vi åpner for å gjennomføre de kamper som lar seg gjøre ut fra stedlige retningslinjer. Nye datoer og tider for miniputtserien er nå publisert på vår hjemmeside. […]

Uttak til regionslag JU17 for Region Innlandet og Romerike er nå klart

Vi har hatt rekordstort oppmøte på samlingene (30 jenter), noe vi synes er veldig gøy. Det har vært gode samlinger med mye is, som har gitt trenerne mulighet til å kjøre øvelser som har testet både individuelle ferdigheter og evnen til samarbeid i spillsammenheng. Ferdighetsnivå til jentene har vært høyt.  I år, som i fjor, […]