Invitasjon til trenerkurs GRASROTTRENER Del 3

Vi vil legge opp til en siste gjennomføring av Grasrottrener Del 3 dette kalenderåret for å få med etterslepet fra i sommer. Kurset blir onsdag 21. september, 18.00-22.00 og avholdes digitalt over Teams og påmelding gjøres via denne lenken  https://minidrett.nif.no/Event#6883120-010.  Se krav til forkunnskaper lenger ned på siden. INFORMASJON Beskrivelse: NIHF Grasrottrener ishockey – Treningslære er et av […]

Invitasjon til kurs for instruktører og apparatet rundt skøyte- og hockeyskolene

Vi, i samarbeid med Norges Ishockeyforbund, inviterer til kurs for apparatet rundt og instruktører for skøyte- og hockeyskolene. Kurset vil handle om bakgrunnen for NIHFs hockeyskolemodell. Kurset inneholder teori og metoder, samt praktiske øvelser ute på isen. Alle får dele erfaringer om ulike opplegg og aktiviteter på isen, og får ideer om hvordan organisere disse, både […]

Strategisk plan RIR og nye verktøy presentert på samling for klubbene 12. og 13.februar

Noen klubber har etterlyst tilgang til regionens strategiske plan. Trykk på lenken så finner du den. Planen er også tidligere utsendt til alle klubber etter at den ble vedtatt på regiontinget i 2021. 12.-13. Februar arrangerte NIHF Region Innlandet og Romerike samling for regionens klubber på Gardermoen. Regionen ønsket at denne samlingen skulle markere starten […]

NIHF – Grasrottrener ishockey – Del 2, 18.02.22 – 20.02.22

NIHF Grasrottrener ishockey – del 2 retter seg mot barn i alderen 10 – 12 år. Treneren skal kunne videreutvikle grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå og grunnivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Kurset består av fire hovedemner; Trenerrollen, tekniske […]

Regionens anbefalinger for oppflytt, hospitering eller ekstratrening

Barneidrett innebærer å sette barnas rettigheter i sentrum. Det sentrale er at barns rettigheter gjelder for alle barn, og det uten forskjellsbehandling og uten hensyn til bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, fysisk utvikling eller funksjonshemming. (Idrettstinget 2019) I ishockey omhandler barneidrettsbestemmelsene all vår aktivitet i skøyte- hockeyskolene, og spiller på alderstrinn fra U7 til og med […]

Flest mulig – lengst mulig

Utsagnet er en av flere verdier som vi leser i klubbers strategi- og målplaner. Skal vi lykkes med dette krever det at vi griper spilleren i å gjøre noe bra, ikke bare de flinke, men alle. Jeg ønsker meg så veldig at vi skal oppmuntre alle barna til å være på lag i en inkluderende […]

Protokoll fra regionting

Regionen gjennomførte sitt 2.ordinære ting den 1.6.21. Du kan lese i protokollen hva som ble behandlet og besluttet: