Strategisk plan RIR og nye verktøy presentert på samling for klubbene 12. og 13.februar

Noen klubber har etterlyst tilgang til regionens strategiske plan. Trykk på lenken så finner du den. Planen er også tidligere utsendt til alle klubber etter at den ble vedtatt på regiontinget i 2021. 12.-13. Februar arrangerte NIHF Region Innlandet og Romerike samling for regionens klubber på Gardermoen. Regionen ønsket at denne samlingen skulle markere starten […]

NIHF – Grasrottrener ishockey – Del 2, 18.02.22 – 20.02.22

NIHF Grasrottrener ishockey – del 2 retter seg mot barn i alderen 10 – 12 år. Treneren skal kunne videreutvikle grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå og grunnivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Kurset består av fire hovedemner; Trenerrollen, tekniske […]

Fra NIHF – Til klubber med lag som deltar i seriespill

Det er dessverre en forverret situasjon med smitte i samfunnet og det betyr at flere hensyn må tas, inn til videre. Det meste av reguleringer er anbefalinger fra myndighetene, men det er også enkelte pålegg. Nedenfor har vi listet opp noen punkter som vi ber om at alle følger: Alle kamper skal spilles som planlagt, […]

Regionens anbefalinger for oppflytt, hospitering eller ekstratrening

Barneidrett innebærer å sette barnas rettigheter i sentrum. Det sentrale er at barns rettigheter gjelder for alle barn, og det uten forskjellsbehandling og uten hensyn til bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, fysisk utvikling eller funksjonshemming. (Idrettstinget 2019) I ishockey omhandler barneidrettsbestemmelsene all vår aktivitet i skøyte- hockeyskolene, og spiller på alderstrinn fra U7 til og med […]

Flest mulig – lengst mulig

Utsagnet er en av flere verdier som vi leser i klubbers strategi- og målplaner. Skal vi lykkes med dette krever det at vi griper spilleren i å gjøre noe bra, ikke bare de flinke, men alle. Jeg ønsker meg så veldig at vi skal oppmuntre alle barna til å være på lag i en inkluderende […]

Protokoll fra regionting

Regionen gjennomførte sitt 2.ordinære ting den 1.6.21. Du kan lese i protokollen hva som ble behandlet og besluttet:

Trener 1 – informasjon om praktisk dag

Trener 1 del 1 praktisk dag. Petter Olsson kurs 1: Hamar 28/08-2021 kl 08:00-20:00 Petter Olsson kurs 2: Nes Ishall 4/09-2021 kl 08:00-20:00 Simon Wang kurs3: Kongsvinger 12/09- 2021 kl 08:00-20:00 Kristian Gilbert kurs 4: Ullensaker 25/08 kl. 16:30-22:00 og 01/09-2021 kl 17:00-22:00