Invitasjon til kurs for instruktører og apparatet rundt skøyte- og hockeyskolene

I samarbeid med Norges Ishockeyforbund inviterer Region Innlandet og Romerike til kurs for apparatet rundt og instruktører for skøyte- og hockeyskolene. Kurset vil handle om bakgrunnen for NIHFs hockeyskolemodell. Kurset inneholder teori og metoder, samt praktiske øvelser ute på isen. Alle får dele erfaringer om ulike opplegg og aktiviteter på isen, og får ideer om […]

Flest mulig – lengst mulig

Utsagnet er en av flere verdier som vi leser i klubbers strategi- og målplaner. Skal vi lykkes med dette krever det at vi griper spilleren i å gjøre noe bra, ikke bare de flinke, men alle. Jeg ønsker meg så veldig at vi skal oppmuntre alle barna til å være på lag i en inkluderende […]

Protokoll fra regionting

Regionen gjennomførte sitt 2.ordinære ting den 1.6.21. Du kan lese i protokollen hva som ble behandlet og besluttet:

Trener 1 – informasjon om praktisk dag

Trener 1 del 1 praktisk dag. Petter Olsson kurs 1: Hamar 28/08-2021 kl 08:00-20:00 Petter Olsson kurs 2: Nes Ishall 4/09-2021 kl 08:00-20:00 Simon Wang kurs3: Kongsvinger 12/09- 2021 kl 08:00-20:00 Kristian Gilbert kurs 4: Ullensaker 25/08 kl. 16:30-22:00 og 01/09-2021 kl 17:00-22:00

Invitasjon til jenteserie JU10.

Region Viken Vest arrangerer seriespill for jenter JU10 for sesongen 21/22.  Påmelding til serier@rvvhockey.no innen 13 mai.  Det vil være mulig med etteranmelding  i august/september. Vi ber også om tilbakemelding på dato og klokkeslett for når dere ønsker å avholde turnering. For mer informasjon kontakte Lise K Torgersen for NIHF Region Viken Vest. leder@rvvhockey.no

NIHFs turneringer 2021- avlysning

NIHFs Forbundsstyre (FS) vedtok den 15.2.21 å avlyse følgende turneringer denne sesongen: FC U15 FC U16 Regionlagsturnering U15 Regionlagsturnering JU17 Alle turneringene ville medført mange lag samlet, samt reise for mange, noe som er i strid med alle anbefalinger fra myndighetene mtp økt risiko for smitte.  I og med at det er behov for en […]

Først ute med digitale trenerkurs!

Som første region gjennomfører nå NIHF Region Innlandet og Romerike digitalt trenerkurs Trener 1, del 1 i samarbeid med forbundet. I løpet av vinteren vil det bli arrangert digitalt trenerkurs via Teams i tre omganger. Praksis på is skjer på ulike arenaer i etterkant. Tilbakemeldingene etter første kurs 3.-4-februar er veldig gode, og det er […]

Miniputtserien er avlyst for denne sesongen

RIR har gjennomgått situasjonen og vurdert ulike alternativ for gjennomføringen av miniputtserien. Vi vurderer det slik at smitterisikoen er høy ved gjennomføring av seriedagene, der mange barn og voksne samles. Selv om smittevernregler etterleves og vi deler oss inn i kohorter og minsker antall lag per seriedag, så er vi ikke helt beskyttet mot smitte. […]

Digitale kurs tas nå i bruk også i treneropplæring!

Vi tilbyr nå trener 1 del 1 kurs for trenere i NIHF Region Innlandet og Romerike som digitalt kurs. Det første kurset gjennomføres 3. og 4. februar, og er fulltegnet. På dette kurset er Kristian Gilberg instruktør. Nytt digitalt kurs er planlagt til 10. og 11.februar, da med Petter Olsson som instruktør. Dette kurset har […]