Trenerutdanning fullført

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 2, ble fullført i Skedsmo ishall helgen 13. til 15. januar. Her deltok trenere fra Lillehammer, Manglerud Star og Skedsmo under kyndig veiledning av kursholder Kristian Gilbert. Vi ønsker gutta lykke til med trenervirksomheten i sine respektive lag, og oppfordrer samtidig alle klubbtrenere å benytter seg av kommende tilbud om […]

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1

Skedsmo 12. til 14. mai 2023. Sted: Skedsmo ishall (første dag gjennomføres på Teams fra kl. 17:00) Påmelding til kurs: Min idrett Instruktør: Kristian Gilbert Påmeldingsavgift faktureres klubbene etter endt kurs Kontaktperson: John Obstfelder, utdanning@rirhockey.no, 908 34 905 For mer informasjon om trenerutdanning se NIHF her Vennlig hilsen, John Obstfelder NIHF Region Innlandet og Romerike Regionlag U15/trenerutdanning/klubbutvikling +47 908 […]

Regionens anbefalinger for oppflytt, hospitering eller ekstratrening

Barneidrett innebærer å sette barnas rettigheter i sentrum. Det sentrale er at barns rettigheter gjelder for alle barn, og det uten forskjellsbehandling og uten hensyn til bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, fysisk utvikling eller funksjonshemming. (Idrettstinget 2019) I ishockey omhandler barneidrettsbestemmelsene all vår aktivitet i skøyte- hockeyskolene, og spiller på alderstrinn fra U7 til og med […]

Flest mulig – lengst mulig

Utsagnet er en av flere verdier som vi leser i klubbers strategi- og målplaner. Skal vi lykkes med dette krever det at vi griper spilleren i å gjøre noe bra, ikke bare de flinke, men alle. Jeg ønsker meg så veldig at vi skal oppmuntre alle barna til å være på lag i en inkluderende […]

Protokoll fra regionting

Regionen gjennomførte sitt 2.ordinære ting den 1.6.21. Du kan lese i protokollen hva som ble behandlet og besluttet:

Først ute med digitale trenerkurs!

Som første region gjennomfører nå NIHF Region Innlandet og Romerike digitalt trenerkurs Trener 1, del 1 i samarbeid med forbundet. I løpet av vinteren vil det bli arrangert digitalt trenerkurs via Teams i tre omganger. Praksis på is skjer på ulike arenaer i etterkant. Tilbakemeldingene etter første kurs 3.-4-februar er veldig gode, og det er […]

Digitale kurs tas nå i bruk også i treneropplæring!

Vi tilbyr nå trener 1 del 1 kurs for trenere i NIHF Region Innlandet og Romerike som digitalt kurs. Det første kurset gjennomføres 3. og 4. februar, og er fulltegnet. På dette kurset er Kristian Gilberg instruktør. Nytt digitalt kurs er planlagt til 10. og 11.februar, da med Petter Olsson som instruktør. Dette kurset har […]

Miniputtserien er kansellert fram til 19. februar pga. korona.

Seriedagen for U10 den 20. februar i Storhamar planlegges å gjennomføres som planlagt. Nå er det ubalanse mellom antall kamper som lagene får spilt. Vi kommer til å se på muligheter til å justere de seriedager som er igjen slik at alle lagene , så langt det er mulig, får lik spilletid. Det betyr at det […]

Miniputtserien er kansellert i januar

Alle seriedager i januar er kansellert pga. korona, unntatt U9s seriedag i Nes som er flyttet til 13. mars. Det er sendt mail til lagleder, isfordelere og klubbledelse . Neste beslutning og infomail kommer om ca. to uker.