Om Region Innlandet og Romerike

 

Regionens mål er å arbeide for fremme ishockeysporten, deriblant å øke oppslutning og rekrutteringen til idretten. 

 

Vi arbeider for at alle skulle føle seg hjemme i sporten og trives, gode retningslinjer og sunne verdier er viktig. Men vel så viktig er et at regler og retningslinjer følges opp, regionen er opptatt av å videreutvikle et positivt omdømme for sporten.

I regionstyret er det ulike funksjoner som dommeransvarlig, regionserieansvarlig for U8, U9 og U10 og jenteansvarlig (ansvarlig jenteregione og jenter generelt). Disse avspeiler den store aktiviteten som foregår innenfor idretten vår. I tillegg er det leder, nestleder (ansvar regionsansvarlig), sekretær og kasserer. Styret er bredt sammensatt fra alle klubber i regionen, mange med bakgrunn fra ishockeysporten, men å mennesker som har erfaring fra diverse styrearbeid og nettverksbygging. Region Innlandet og Romerike har ingen ansatte, så alt arbeid utføres på frivillighet for sporten.

Region Innlandet og Romerike jobber for alle klubbene regionen.

Norges Ishockeyforbunds visjon  «Ishockeyglede for hele Norge» favner så vel geografisk som ulike personlige forutsetninger og er uavhengig av om man er ansatt, jobber i tillitsmannsapparatet, er spiller, dommer, trener eller foreldre.

Som visjonen peker også Norsk ishockey sine valgte verdier: «Engasjert – Raus – Ekte» på retning og hvordan vi ønsker at «ishockeyfolket» skal fremstå og opptre internt og eksternt.

Det er tre viktige verdier som både regionen og klubbene bør jobbe etter.