NIHF Region Innlandet og Romerike søker trenere for våre regionlag! Søknadsfrist forlenget til 1.6.22

NIHF Region Innlandet omfatter klubber i Innlandet og Romerike. Vi søker trenere for Regionlag U15 og Regionlag jenter U17 for sesongen 2022/23. 

Oppgaver for trenere: 

 • Planlegge og gjennomføre treninger på ulike arenaer i regionen, 1 – 2 treninger pr måned. Aktivitetene skal gjennomføres i henhold til regionens målsettinger og handlingsplaner. 
 • Gjøre uttak til, og lede laget i treningskamper  
 • Veilede spillere på individ og gruppenivå 
 • Gjøre uttak til regionlag 
 • Trener rapporterer til regionens ansvarlige for regionslagene 
 • Trener skal bidra til et åpent og positivt samarbeidsklima overfor region, regionens klubber og utøvere. 

Krav til kvalifikasjoner: 

 • Du bør ha gjennomført «Trener 2» kurs i NIHFs trenerstige 
 • Du må ha evne til å gi tydelige og konstruktive tilbakemeldinger 
 • Du har gjerne erfaring som spiller 
 • Du må ha evne til å engasjere og motivere unge spillere 
 • Du må ha evne til å samarbeide godt, særlig med lagledere/trenere som har spillere i målgruppen for regionlaget 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt 
 • De som får oppdragene må framlegge gyldig politiattest, jfr politiregisterloven § 39. 

Vi tilbyr: 

Godtgjørelse/honorar: Dekning av reiseutgifter og kostgodtgjørelse etter Statens satser. I tillegg utbetales godtgjørelse etter nærmere avtale.  

Det viktigste du får: En morsom og givende oppgave der du bidrar til å utvikle regionens unge ishockeyspillere 

Lurer du på noe, eller har lyst til å påta deg oppdraget? Ta kontakt med leder i NIHF Region Innlandet og Romerike på e-post leder@rirhockey.no innen 19.5.22. FRISTEN UTVIDES TIL 1.6.22