Først ute med digitale trenerkurs!

Som første region gjennomfører nå NIHF Region Innlandet og Romerike digitalt trenerkurs Trener 1, del 1 i samarbeid med forbundet.

I løpet av vinteren vil det bli arrangert digitalt trenerkurs via Teams i tre omganger. Praksis på is skjer på ulike arenaer i etterkant. Tilbakemeldingene etter første kurs 3.-4-februar er veldig gode, og det er nå hele 59 påmeldte deltakere! Det kan tyde på at mange opplever opplæring via Teams som et godt tilbud.

Å utdanne trenere er svært viktig. Våre ishockeyklubber skal være arenaer der barn og unge opplever trivsel, trygghet, tilhørighet, respekt og toleranse. Deltakelse i ishockey skal skape varig interesse for aktivitet, og stimulere til positive sosiale opplevelser, slik at utøverne får et livslangt forhold til idretten vår. Samtidig skal alle spillere stimuleres på basisferdigheter og mestring, der trenerne skal ha et langsiktig utviklingsperspektiv. I dette arbeidet er trenerens faglige kompetanse og evne til å se hele mennesket sentralt.

Dyktige instruktører: Petter Olsson, Kristian Gilbert og Simon Wang 

Kristian Gilbert holdt kurs for Ullensaker og Skedsmo med 20 deltakere. Senere skal Petter Olsson skal holde kurs for Gjøvik, Storhamar og Lillehammer hvor 24 personer er påmeldt. Simon Wang skal holde kurs for Kongsvinger og Lillehammer med 15 deltakere.

Se også:

https://www.hockey.no/nyheter/2020/digitale-trenerkurs/