Skøyte- og hockeyskole

Det har vært og er usikkerhet om gjennomføring av skøyte- og hockeyskolene denne sesongen. Noen klubber har åpnet opp og andre har valgt å avvente noe.

RIR har innhentet noen erfaringer fra oppstarten av skøyte- og hockeyskoler denne høsten.

COVID-situasjonen gjør det svært vanskelig å legge til rette for den praktiske gjennomføringen, men NIHF sine veiledere angir kursen.

Anbefalingene i veilederen til gjennomføring av miniputtseriene U8 – U10 2020/2021 er retningsgivende for hva som bør åpnes for i gjennomføringen.

 • Informere om smittevern i egen hall
 • Praksis og valg rundt garderobe, en-metersregelen, god håndhygiene, egne drikkeflasker, skifte av tøy (hjemme) og ikke dusj. Vaske hender godt før og etter aktivitet og toalettbesøk. Unngå å nyse og hoste på hverandre. Er du forkjølet blir du hjemme.
 • Rengjøring av fellesarealer og kontaktflater regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann. Holde garderoben ryddig og ren
 • En fast gruppe voksne hjelper til både i garderobe og på is.  Disse anses som et støtteapparat og hjelper alle i garderoben.
 • Disse følger gruppen hele dagen og er avtalt/avklart i god tid før oppstart (meldt inn med navn og mobilnummer)
 • Antall voksne som kan delta begrenses til maks 5 personer pr gruppe på 20 barn
 • Ved aktivitetsoverganger, barna holdes samlet og venter i garderober
 • Foreldre skal oppholde seg på tribune og ikke i garderobe og ikke i spillerboksen, antall foresatt pr barn er 1.
 • Klubbstyret ved daglig leder er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitet, og er ansvarlig for at praksis er i overenstemmelse med veiledere gitt av NIHF og RIR. Ansvar kan ikke delegeres, oppgavefordeling må avklares i god tid før gjennomføring.
 • Noen klubber kan ha egne tilpassede regler til sin kommune eller etter smittesituasjonen.
 • Etterstrebe kommunikasjon digitalt og ikke på papir.

Dokumentasjon

 • Liste med navn og mobilnummer sendes ansvarlig i klubb og arkiveres i 10 dager.
 • I haller uten faste seter eller merking anbefales antallet ikke å overstige 50 personer på tribunen, i haller med faste seter 200 personer på tribunen.

Ansvar

 • Det skal være en koronaansvarlig (smittevern ansvarlig) på alle arrangementer
 • Klubben har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteten uten å bryte gjeldende retningslinjer
 • Trenerne har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet uten å bryte retningslinjene
Har du spørsmål? Ta kontakt med rekrutteringsansvarlig i RIR , Oddmunn Blakset telefon 92427228