Miniputtserien U8 – U10 sesongen 2020/2021

RIR planlegger nå spilleprogrammet for miniputtserien. COVID-situasjonen gjør det vanskelig å legge til rette for den praktiske gjennomføringen av serien.

Om COVID-reglene endres så kan det påvirke vår evne til å gjennomføre serien. 

RIR ønsker å redusere risikoen for smittespredning under regionens arrangementer. Derfor har vi lagt til noen anbefalinger og endret opplegget for miniputtserien for denne sesongen. Vi håper at tiltakene skal minske smitterisikoen og gjør at vi kan gjennomføre serien på en trygg måtte. 

For å kompensere for bortfall av seriedager kan det kan det bli aktuelt med ekstra seriedager våren 2021. RIR vurderer dette fortløpende. 

Se under fanen «MiniputtU8- U10» for viktig informasjon og regler for miniputtserien