Rapportering av økonomiske konsekvenser som følge av Covid-19

Regionen oppfordrer alle klubber som er påført økonomiske konsekvenser av Covid-19 til å rapportere, jfr informasjon fra NIF under

Til alle særforbund, idrettskretser, særkretser og idrettsråd

Norges idrettsforbund oppfordrer alle organisasjonsledd til å registrere de samlede økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten.

Denne rapporteringen er en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.

Start rapporteringen her:  http://covid-19.nif.no/

Mvh NIF Kommunikasjon