Har gleden av å invitere til spillerutviklingssamling for spillere født i 2007 (U13).

Samling for spillere født 2006 (U13) foregår i følgende haller:

Runnirinken, Årnes

tirsdag 5. november 2019 kl. 18.00 – 21.00

Storhamar Ishall

tirsdag 19. november 2019 kl. 18.00 – 21.00

Formålet med spillerutviklingssamlinger er forståelse for egen utvikling av tekniske ferdigheter, spilleforståelse, smidighet, balanse og styrke. Alle instruktører har erfaring på nivå innenfor deres tema.

Påmelding innen: Runnirinken, Årnes mandag 28. oktober. Storhamar Ishall mandag 11. november. rstrykk@online.no

Ber om at alle klubber sender samlet liste over påmeldte deltagere. Vi ber også om navn på trenerne og lagleder.

Egenandel er kr. 100,- pr. spiller.
Dette vil bli fakturert ut til klubbene forut for samlingen. Spillerne vil bli delt inn i grupper når vi har mottatt alle påmeldinger.

Oppmøtetidspunkt vil bli sendt ut når påmeldinger er mottatt og behandlet.

Vi presiserer at dette er et tilbud til alle spillere, uavhengig av ferdigheter. Vi inviterer også lagenes trenere til samlingen. Dette er en del av Region Innlandet og Romerikes utvidede spillerutviklingsprosjekt.

Vennligst oppgi om trenere deltar på samlingen.

Mvh.

Region Innlandet og Romerike