Det første styret i Region Innlandet og Romerike er valgt!

Styret består av følgende personer

Terje Sletbak

Leder og regnskap

Tlf: 957 57 602                  

mail: leder@rirhockey.no

Asgeir Sand

Ansvar Sonesamlinger U13 og U14

Tlf: 

Mail: rstrykk@online.no

Peder Søderlund

Serien U8-U10

Tlf: 41251725           

mail: peder.soderlund@yahoo.no

Marthe C. Wetlesen

Nestleder, regionslag U15, kurs og nettside

Tlf: 930 33 117                 

mail: nestleder@rirhockey.no  

Vigdis Kjendlie

Sekretær, organisasjonsutvikling og marked

Tlf: 91392636

Mail: vigdis.kjendlie@outlook.com

Britt Tove Hedqvist

Støtte serie U8-U10

Tlf: 

Mail: bth@oppogned.no

Lena K. Østmoløkken

Jentehockey og regionslag JU17

Tlf: 949 88 430

Mail: kvinner@rirhockey.no

Rune Solholm Bakken

Dommer ansv.

Tlf: 93620957

Mail: rune@rubic.no

Erik Bratlien

Regionsmeskerskap U14

Tlf: 95909386

Mail: erik.bratlien@syljuaasen.no

Jan Erik Braaten Sandum

Utvikling anlegg Gubrandsdalen

Mob: 9900 9674

Epost: janerikbs@me.com