AVLYST -Invitasjon til kurs for instruktører og apparatet rundt skøyte- og hockeyskolene -AVLYST

Vi, i samarbeid med Norges Ishockeyforbund, inviterer til kurs for apparatet rundt og instruktører for skøyte- og hockeyskolene.

Kurset vil handle om bakgrunnen for NIHFs hockeyskolemodell. Kurset inneholder teori og metoder, samt praktiske øvelser ute på isen. Alle får dele erfaringer om ulike opplegg og aktiviteter på isen, og får ideer om hvordan organisere disse, både på og rundt isen.

Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del (is-økt). Den praktiske delen vil foregå på isen. Her må alle ha skøyter, hansker og hjelm, samt klær som tåler litt kulde og fuktige forhold. Garderobe. Husk kølle!

Sted: Ishallene Storhamar, HAMAR

Dag/dato: Lørdag 14. januar 2023, kl. 08:00 – 17:00

          08:00 – 11:00 teori, 11:30 isøkt (90 min)

          Lunsj

          Teori med ny isøkt kl, 14;30 (90 min), avslutning

Påmelding:  https://minidrett.nif.no/Event#8096780-010

Kursholder: Petter Olsson, Storhamar YA

Målgruppe: Støtteapparatet rundt og instruktørene for skøyte- og hockeyskolene.

Servering: Kaffe, vann, enkel lunsj.

Deltakeravgift: kr. 500,

Velkommen skal dere være! Ved spørsmål ta kontakt med Oddmunn Blakseth mobil 92427228.