Styret

Dette er styret i Region Innlandet og Romerike 2020/21.

Oppgavefordeling mellom styrets medlemmer finner du lenger ned på siden

Leder:

Terje Sletbak. leder@rirhockey.no

Terje Sletbak

Nestleder:

Asgeir Sand. rstrykk@online.no

Styremedlem:

Peder Søderlund. peder.soderlund@yahoo.no

Styremedlem:

Marthe Camilla Wetlesen. marthe.wetlesen@lovenskiold.no

Marthe C. Wetlesen

Styremedlem:

Vigdis Kjendlie. kjendlievigdis@gmail.com

Vigdis Kjendlie

Styremedlem:

Lena Østmoløkken. kvinner@rirhockey.no

Styremedlem:

Oddmunn Blakseth. blakseth@online.no

Oddmunn Blakseth

Varamedlem:

Britt Tove Hedquist. bth@oppogned.no

Britt Tove Hedquist

Varamedlem:

Erik Bratlien. erik.bratlien@syljuaasen.no

Erik Bratlien

Om Region Innlandet og Romerike

Regionens mål er å arbeide for å fremme ishockeysporten, deriblant å øke oppslutning og rekrutteringen til idretten. 

Region Innlandet og Romerike jobber for alle klubbene regionen.

Vi jobber for at alle skulle føle seg hjemme i sporten og trives.  Gode retningslinjer og sunne verdier er viktig. Men vel så viktig er et at regler og retningslinjer følges opp, regionen er opptatt av å videreutvikle et positivt omdømme for sporten.

I regionstyret er det ulike funksjoner, oppgavefordelingen framgår av tabellen over. Styret er bredt sammensatt , mange med bakgrunn fra ishockeysporten, og også  medlemmer med erfaring fra diverse styrearbeid og nettverksbygging. Region Innlandet og Romerike har ingen ansatte, alt arbeid utføres på frivillig basis. 

Norges Ishockeyforbunds visjon  «Ishockeyglede for hele Norge» favner så vel geografisk som ulike personlige forutsetninger og er uavhengig av om man er ansatt, jobber i tillitsmannsapparatet, er spiller, dommer, trener eller foreldre.

Norsk ishockeys verdier «Engasjert – Raus – Ekte»  gir retning for hvordan vi ønsker at «ishockeyfolket» skal fremstå og opptre internt og eksternt. Det er tre viktige verdier som både regionen og klubbene bør jobbe etter.