Invitasjon til kurs for instruktører og apparatet rundt skøyte- og hockeyskolene

I samarbeid med Norges Ishockeyforbund inviterer Region Innlandet og Romerike til kurs for instruktører og apparatet rundt skøyte- og hockeyskolene. Kursets innhold vil handle om bakgrunnen for NIHF sin hockeyskolemodell. Kurset inneholder teori og metoder, samt praktisk øvelser ute på isen. Alle får dele erfaringer om ulike opplegg og aktiviteter på isen og får ideer […]

Miniputtserien U8 – U10 sesongen 2020/2021

RIR planlegger nå spilleprogrammet for miniputtserien. COVID-situasjonen gjør det vanskelig å legge til rette for den praktiske gjennomføringen av serien. Om COVID-reglene endres så kan det påvirke vår evne til å gjennomføre serien.  RIR ønsker å redusere risikoen for smittespredning under regionens arrangementer. Derfor har vi lagt til noen anbefalinger og endret opplegget for miniputtserien […]

Protokoll barne – og ungdomshockey pr 24.8.20

Dokumentet inneholder retningslinjer for ordinær trening og kamp for spillere opp til og med 19 år, som ikke omfattes av toppidretten, heretter kalt barne- og ungdomsishockey . Protokoll

NIHF Region Innlandet og Romerike (RIR)- hvor er egentlig det?

Det har kommet spørsmål om hvilket geografisk område NIHF Region Innlandet og Romerike (RIR) omfatter. NIHF Region Innlandet og Romerike består av Innlandet fylke, og kommunene; Aurskog/Høland, Fet, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Sørum, Nittedal, Ullensaker, Nes, Nannestad Eidsvoll, Hurdal Gjerdrum

Rapportering av økonomiske konsekvenser som følge av Covid-19

Regionen oppfordrer alle klubber som er påført økonomiske konsekvenser av Covid-19 til å rapportere, jfr informasjon fra NIF under Til alle særforbund, idrettskretser, særkretser og idrettsråd Norges idrettsforbund oppfordrer alle organisasjonsledd til å registrere de samlede økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert […]

NIHF Region Innlandet og Romerike søker trenere!

Brenner du for for norsk ishockey og vil gjøre en innsats? NIHF Region Innlandet og Romerike søker trenere for våre regionlag! NIHF Region Innlandet omfatter klubber i Innlandet og Romerike. Vi søker trenere for Regionlag U15 og Regionlag jenter U17 for sesongen 2020/21. Oppgaver for trenere: Planlegge og gjennomføre treninger på ulike arenaer i regionen, […]

Regiontinget 2020 er utsatt

Hei alle hockeyvenner. Som følge av Korona-viruset har styret i NIHF Region Innlandet og Romerike besluttet å utsette Regionstinget. Det skulle vært avholdt senest utgangen av mai.  Inntil videre vil vi forsøke å avvikle tinget innen 15. juni, og vi følger utviklingen nøye. Regionens hjemmeside er under oppbygging, så vi anbefaler klubbene å søke informasjon […]

VIKTIG MELDING

Hei alle klubber og lag i regionen! Etter pressemelding fra NIHF trekker Regionen RIR tilbake alle godkjennelser for deltakelse i private turnering. Arrangørklubbene skal orientere alle påmeldte lag om at turneringene er avlyst. Regions mesterskapet for jenter på Ullensaker og for gutter i Oslo er nå også avlyst! Lagledere må informere ut! Regionen RIR sine […]