Om Region Innlandet og Romerike (RIR)

Vi er en del av Norges Ishockeyforbund. Vårt fremste mål er å utvikle ishockey i vår del av Norge. Det gjør vi gjennom å arrangere; turneringer, dommere-, trenere- og målvakter- kurser. Vi administrerer og utvikler regionens ungdomslag for jenter og gutter. Vi jobber også for å øke oppslutning og rekruttering til idretten. 

Vi jobber for at alle skal føle seg hjemme i sporten og trives.  Regler og retningslinjer følges opp. Vi er opptatt av å videreutvikle et positivt omdømme for sporten.

I regionstyret har vi ulike funksjoner, oppgavefordelingen framgår av tabellen. RIR har ingen ansatte, alt arbeid utføres på frivillig basis. 

Dette er styret i Region Innlandet og Romerike 2020/21.

Oppgavefordeling mellom styrets medlemmer finner du lenger ned på siden

Leder:

Terje Sletbak. leder@rirhockey.no

Terje Sletbak

Nestleder:

Asgeir Sand. rstrykk@online.no

Styremedlem:

Peder Søderlund. peder.soderlund@yahoo.no

Styremedlem:

Marthe Camilla Wetlesen. marthe.wetlesen@lovenskiold.no

Marthe C. Wetlesen

Styremedlem:

Vigdis Kjendlie. vigdis.kjendlie@outlook.com

Vigdis Kjendlie

Styremedlem:

Lena Østmoløkken. kvinner@rirhockey.no

Styremedlem:

Oddmunn Blakseth. blakseth@online.no

Oddmunn Blakseth

Varamedlem:

Britt Tove Hedquist. bth@oppogned.no

Britt Tove Hedquist

Varamedlem:

Erik Bratlien. erik.bratlien@syljuaasen.no

Erik Bratlien