Invitasjon til trenerkurs GRASROTTRENER Del 3

Vi vil legge opp til en siste gjennomføring av Grasrottrener Del 3 dette kalenderåret for å få med etterslepet fra i sommer. Kurset blir onsdag 21. september, 18.00-22.00 og avholdes digitalt over Teams og påmelding gjøres via denne lenken 

https://minidrett.nif.no/Event#6883120-010

Se krav til forkunnskaper lenger ned på siden.

INFORMASJON

Beskrivelse:

NIHF Grasrottrener ishockey – Treningslære er et av tre delkurs i NIHF sin Grasrottrener ishockey. Delkurset tar for seg barmarkstrening for barn i alderen 7-12 år og skal sette deltakerne i stand til å sikre god, utviklende og fornuftig barmarkstrening for barna, samt utvikle barnas fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Det er også avgjørende å kunne ivareta barnas behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Delkurset avholdes av NIHF sentralt og gjennomføres digitalt, men live med kursleder.

Praktisk informasjon:

Kurset avholdes digitalt via Teams. Teamslink sendes ut til deltakerne per e-post dagen i forveien. Påmelding og betaling gjøres digitalt via MinIdrett. Dersom klubb skal melde på sine trenere gjør de dette via IdrettsKurs.

Problemer eller hjelp med påmelding? Ta kontakt med NIF IT support på support@idrettsforbundet.no / 21 02 90 90

Forkunnskaper:

  • Trenerattesten barn
  • NIF e-læring Paraidrett

Målgruppe:

Trenere i barneidretten og trenere som ønsker å ta NIHF Grasrottrener Ishockey Trener, som ønsker å gå videre på NIHF sin formelle trenerstige.

Læringsmål:

Kjenne til sentrale trekk ved barns utvikling i alderen 7-12 år.

Planlegge og gjennomføre alderstilpasset barmarkstrening med høy aktivitet og kvalitet.

Timer med lærer, teori: 5 timer

For ytterligere informasjon kontakt Vetle Warendorph Dalberg, utviklingskonsulent i NIHF, vd@hockey.no 

eller se nettside https://www.hockey.no/isbjornmodellen/trener/trenerutdanning

Vennlig hilsen,

John Obstfelder

NIHF Region Innlandet og Romerike

Regionlag U15/trenerutdanning/klubbutvikling

+47 908 34 905