Strategisk plan RIR og nye verktøy presentert på samling for klubbene 12. og 13.februar

Noen klubber har etterlyst tilgang til regionens strategiske plan. Trykk på lenken så finner du den. Planen er også tidligere utsendt til alle klubber etter at den ble vedtatt på regiontinget i 2021.

12.-13. Februar arrangerte NIHF Region Innlandet og Romerike samling for regionens klubber på Gardermoen. Regionen ønsket at denne samlingen skulle markere starten på et nærmere samarbeid og økt samhandling.

Dag 1 ble verktøyet MITT VALG presentert. MITT VALG er et internasjonalt Lion’s Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter. MITT VALG samarbeider med barnehager, skoler og idrettslag om å bygge livsmestring en god psykisk helse hos barn og unge i hele landet. Med kursene følger tilgang til digitale pedagogiske verktøy som ved bruk, systematisk og over tid, bidrar til å styrke barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse og til å ta kloke valg.

Dag 2 ble klubbene presentert for regionens strategiske plan, Powerplay klubbutviklings verktøy og videre planer om møtearenaer og temaer. Kunnskap og mange viktige erfaringer ble delt på tvers av regionen. Vi takker klubbene som kom for en inspirerende helg, og vi ses på Hamar i april under regionmesterskap U14 til ny samling.

Deltakere fram mange av klubbene i Region Innlandet og Romerike på samling 12.-13.2.22