Invitasjon til kurs for instruktører og apparatet rundt skøyte- og hockeyskolene

I samarbeid med Norges Ishockeyforbund inviterer Region Innlandet og Romerike til kurs for instruktører og apparatet rundt skøyte- og hockeyskolene.

Kursets innhold vil handle om bakgrunnen for NIHF sin hockeyskolemodell. Kurset inneholder teori og metoder, samt praktisk øvelser ute på isen. Alle får dele erfaringer om ulike opplegg og aktiviteter på isen og får ideer om hvordan organisere disse, både på og rundt isen.

Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del (2 isøkter). Den praktiske delen vil foregå på isen. Her må alle ha skøyter, hansker og hjelm, samt klær som tåler litt kulde og fuktige forhold.

Norges Ishockeyforbund anbefaler at en eller flere personer fra deres klubb stiller opp og deltar på dette kurset. Dette for å få en enda bedre forståelse av, eller for å utdanne nye instruktører og hjelpeapparatet rundt skøyte- og hockeyskolene. I tillegg er det veldig hyggelig å møte flere klubber og diskutere våre forskjellige opplegg og erfaringer knyttet til skøyte- og hockeyskolen.

Sted: Skedsmo Ishockeyklubb – Steinbråteveien 5, 2020 Skedsmokorset

Dag/dato: Lørdag 28. november 2020, kl. 10:00 – 18:00

Påmelding: MinIdrett ; https://www.hockey.no/utvikling/trenerutdanning/

eller via lenken https://minidrett.nif.no/Event#4332910-010. Deltakeravgift betales etter avholdt kurs.

Kursholder: Petter Olsson, Storhamar YA

Målgruppe: Støtteapparatet rundt og instruktørene for skøyte- og hockeyskolene.

Servering: Kaffe, vann, enkel lunsj.

Deltakeravgift: kr. 500, anbefalt antall maks 30 personer.              

Velkommen skal dere være!

Ved spørsmål ta kontakt med Oddmunn Blakseth Rekrutteringsansvarlig RIR, mobil 92427228.