Regiontinget 2020 er utsatt

Hei alle hockeyvenner.

Som følge av Korona-viruset har styret i NIHF Region Innlandet og Romerike besluttet å utsette Regionstinget. Det skulle vært avholdt senest utgangen av mai.  Inntil videre vil vi forsøke å avvikle tinget innen 15. juni, og vi følger utviklingen nøye.

Regionens hjemmeside er under oppbygging, så vi anbefaler klubbene å søke informasjon på helsemyndighetenes hjemmesider, og på:

NIF:  https://fzfkxymj.mnm.as/r/95379/592776271/9208?l=nb-NO

NIHFhttps://www.hockey.no/nyheter/2020/ny-oppdatering-vedr-gjennomforing-av-aktiviteter/

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

Ta vare på dere selv og hold dere friske.

Med hilsen

Terje Sletbak

Leder NIHF Region Innlandet og Romerike

Tlf 95757602