AVLYST! Invitasjon til regionmesterskap U-14 3 – 4 april 2020 NIHF Region Innlandet og Romerike

AVLYST PGA CORONAVIRUSET!!!

Teknisk arrangør er Skedsmo, og kontaktperson i regionstyret er  styremedlem Erik Bratlien